Tilsette

Kvart år ser vi som jobbar ved skulen, fram til å verte kjende med hundre nye ungdommar. Vi er engasjerte og glade i skulen vår, og vil at du som elev skal få det så fint som mogleg her. Vi tek òg del i aktivitetar utanom sjølve undervisninga. Vi arbeider for å skape ein fellesskap i eit trygt miljø der vi fremjar toleranse og respekt.