Utleige

Frå midten av mai til midten av august har vi høve til å ta i mot grupper når vi har ledig kapasitet.

Skolen tilbyr hele 130 sengeplasser

 • Konferansesal
 • Peisestue med kjøkken og mange sofaplasser
 • Gymsal til diverse aktiviteter
 • Klasserom til undervisning og gruppearbeid
 • Stor hage som mellom anna kan nyttast til grilling og aktiviteter
 • Kokkane våre tilbyr skreddersydd meny
 • Vaktmester og reinhald er inkludertVi har tidlegare hatt samlingar for lag og organsiasjonar, pensjonistgrupper, jubileum, bursdagar, slektstevner og bryllup. I skuleåret frå slutten av august til midten av mai kan vi kun leige ut klasserom.

  Ta kontakt for detaljar og eventuelt eit tilbod.
  post@voss.fhs.no