Velkommen til oss på Voss!

Her kan du bruke nokre av dei beste skibakkane i Nord-Europa, du kan spele inn musikken din i studio, lage LAN med resten av skulen, hoppe i fallskjerm, og mykje meir: Berre sjå! 

Odd Nordstoga om året på Voss folkehøgskule

Eg hadde neppe vorte musikar utan det året på folkehøgskulen. Eg blømde, fekk masse skryt, fekk sjølvtillit nok til å tru både på meg sjølv og mitt materiale. Året 1991 til 1992 på musikklinja på Voss vart eit ”lære for livet”-år, eit av mine beste og kanskje det viktigaste for vegvalet mitt. 

- Odd Nordstoga

Halvårskurs våren 24

Våren 2024 tilbyr me halvårskurs på desse linjene:

  • Musikk & friluftsliv
  • Data & friluftsliv
  • Idrett & friluftsliv
  • Data
  • Film & foto
  • Musikkproduksjon

Velkomen til oss på Voss!

Bli med på eit sosialt og lærerikt skuleår, fylt med utfordringar, meistring og opplevingar!

Voss folkehøgskule

Voss har varierte tilbud; fleire ulike linjer, 120 elevar og dyktige lærarar! Kreative linjer, musikk og frilufts- og ekstremsportlinjer! Faglig breidde og eit inkluderande miljø gjev ein unik miks av ungdom og vaksne. Me held til i sentrum av aktivitets- og kulturbygda Voss, med skianlegg og gondol rett ved skulen. Stolte tradisjonar sidan 1895.

Våre verdiar

Våre sentrale verdiar er glede, openheit, undring og tryggleik:

Me legg til rette for glede som varer livet ut. Me tilbyr trygge aktivitetar på datarom, i studio, i elva, i lufta og i pudderet vi har så mykje av. Me undrar oss om verda, om smått og stort i livet og i faget, og me er opne og ærlege med og for kvarandre.

Unike Voss!

Skulen er i særstilling med sitt nærmiljø, midt i hjartet for ekstremsport i Noreg. Voss har verdas største ekstremsportfestival, Ekstremsportveko og ein stor jazzfestival Vossa Jazz. 1km frå skulen til gondol som fraktar til fjells, gir unike moglegheiter for tallause ski-, friluftslivs- og luftsportsopplevingar.

Me tek opp elevar frå 1.februar.
Det er lurt å søkja tidleg.

Følg oss på instagram

@VOSSFHS