Vel mellom 9 linjer

– Kreative linjer, musikk, frilufts- og ekstremsportlinjer! Her kan du bruke nokre av dei beste skibakkane i Nord-Europa, du kan spele inn musikken din i studio, lage LAN med resten av skulen, hoppe i fallskjerm, og mykje meir: Berre sjå!

Odd Nordstoga om året på Voss folkehøgskule

Eg hadde neppe vorte musikar utan det året på folkehøgskulen. Eg blømde, fekk masse skryt, fekk sjølvtillit nok til å tru både på meg sjølv og mitt materiale. Året 1991 til 1992 på musikklinja på Voss vart eit ”lære for livet”-år, eit av mine beste og kanskje det viktigaste for vegvalet mitt. 

- Odd Nordstoga

Søknad og opptak

Me har ingen søknadsfrist. Opptaket startar 1. februar, men du kan søke på skulen allereie frå 1. oktober året før. Etter 1. februar tar me imot søknadar fram til linjene er fullteikna. Det kan lønne seg å søke tidleg! Har du spørsmål, ta gjerne kontakt. Me gler oss til å høyre frå deg!

 

Velkomen til oss på Voss!

Bli med på eit sosialt og lærerikt skuleår, fylt med utfordringar, meistring og opplevingar!

Voss folkehøgskule

Voss har varierte tilbud; fleire ulike linjer, 120 elevar og dyktige lærarar! Kreative linjer, musikk og frilufts- og ekstremsportlinjer! Faglig breidde og eit inkluderande miljø gjev ein unik miks av ungdom og vaksne. Me held til i sentrum av aktivitets- og kulturbygda Voss, med skianlegg og gondol rett ved skulen. Stolte tradisjonar sidan 1895.

Våre verdiar

Våre sentrale verdiar er glede, openheit, undring og tryggleik:

Me legg til rette for glede som varer livet ut. Me tilbyr trygge aktivitetar på datarom, i studio, i elva, i lufta og i pudderet vi har så mykje av. Me undrar oss om verda, om smått og stort i livet og i faget, og me er opne og ærlege med og for kvarandre.

Unike Voss!

Skulen er i særstilling med sitt nærmiljø, midt i hjartet for ekstremsport i Noreg. Voss har verdas største ekstremsportfestival, Ekstremsportveko og ein stor jazzfestival Vossa Jazz. 1km frå skulen til gondol som fraktar til fjells, gir unike moglegheiter for tallause ski-, friluftslivs- og luftsportsopplevingar.

Me tek opp elevar frå 1.februar.
Det er lurt å søkja tidleg.

Følg oss på instagram

@VOSSFHS