Elevstemne

Elevstemne Voss Folkehøgskule mai/juni 2024 - dato kjem

 

No er det dykkar tur! Kulla som gjekk ut i år som sluttar med 4 eller 9 må setje av denne helga.

Skulen stiller med mat, rom, service og sist men ikkje minst – sjølve skulen og personalet.

De stiller med minne, ynskje om å møtast att og med godt humør.

Du kan gjerne overnatte på skulen i internata, pris kjem.

Det blir ikkje overnatting i klasserom.

Velkomen heim!