Musikk-og-Friluftsliv

MUSIKK & FRILUFTSLIV

NY LINJE SKULEÅRET 23-24!

Musikkglede for livet kombinert med friluftsliv! Samspel, fellesskap, studio, scene, låtskriving, arrangering, produksjon, konsert, turné, band, musikkhistorie - bålkos, telt, tur, ski, støl og hytteliv.

Alle er glade i musikk. 9 av 10 nordmenn er aktive i friluftsliv. Me kombinerer musikk og friluftsliv i ei unik linje! Me har fokus på samhald, meistring og læring.

 

Om Linja: Musikk og friluftsliv

På Voss folkehøgskule har me lange tradisjonar for både musikk og friluftsliv, og kombinerer begge i ei unik linje! Her får du spele konsertar, stå på scenen og dra på turné. I tillegg får du oppleve variert friluftsliv i verdas vakraste bygd: ski- og idrettsbygda Voss! Lær begge fagfelt av dyktige lærarar i eit unikt sosialt miljø!

I musikken fokuserer me på samspel. Det å spele saman med andre gir uvurderleg musikalsk læring. Du utviklar dine instrumentale ferdigheiter, utvidar det musikalske repertoaret ditt og aukar sjangerforståinga di. I varierte bandprosjekt utviklar du evna di til å lytte, trekkjer linjer mellom teori og praksis, og opparbeider øvingsrutinar og samarbeidsevner i eit fellesskap. Du får også arbeide med låtskriving og arrangering, bruke studio og MacLab, samt planleggje og gjennomføre konsertar.

I frilufsliv ligg fokus på samhald, meistring og læring. Gjennom året har me periodar med variert friluftsliv: alt frå fjellturar, hytteturar og telturar, til rafting og leirdueskyting, alpint og snowboard både i bakke og off-piste. Eller kva med kajakk-padling i Næryfjorden, eller leik og trening i Vossabadet? Som elev på Voss fhs får du årskort i Voss resort sin gondol og skisenter, som har gangavstand frå skulen, og du får prøve deg på flyging i Voss Vindtunnel! Og sjølvsagt blir det tid på linja til bålkos med gitar og allsong. Målet er at du skal få prøve mest mogeleg forskjellig, og klassen får sjølv vere med å påverke kva me skal bruke tid på.

Odd Nordstoga om året på Musikklinja

Eg hadde neppe vorte musikar utan det året på folkehøgskulen. Eg blømde, fekk masse skryt, fekk sjølvtillit nok til å tru både på meg sjølv og mitt materiale. Året 1991 til 1992 på musikklinja på Voss vart eit ”lære for livet”-år, eit av mine beste og kanskje det viktigaste for vegvalet mitt.

- Odd Nordstoga

Musikk

Her får du spele konsertar, stå på scena og dra på turné. Vi fokuserer på samspel. Det å spele saman med andre gir uvurderleg musikalsk læring. Du utviklar dei instrumentale ferdigheitene dine, utvidar det musikalske repertoaret og aukar sjangerforståinga di.

I varierte bandprosjekt utviklar du lytteevna di, trekkjer linjer mellom teori og praksis, og opparbeider øvingsrutinar og samarbeidsevner i eit fellesskap.

Du får også arbeide med låtskriving og arrangering, bruke studio og MacLab, samt planleggje og gjennomføre konsertar. Fritt tilgjenge til linja sin MacLab og studio.

Friluftsliv

Friluftsliv i verdas vakraste bygd, ski- og idrettsbygda Voss!

Fokus på samhald, meistring og læring. Du vil ha periodar med friluftsliv utover året med lærarar som har lang erfaring.

Dette vil du lære:

Musikk:

 • Samspel
 • Praktisk musikkteori
 • Arrangere og gjennomføre konsertar og turné
 • Bli betre på ditt instrument
 • Tekst- og låtskriving
 • Studioteknikk, Logic og Abelton
 • Opplev Osafestivalen og Vossa Jazz
 • Folkemusikkurs på Ole Bull Akademiet

Friluftsliv:

 • Fjellturar, hytteturar og teltturar
 • Alpint, snowboard, off-piste, skitur
 • Rafting, kajakk i Nærøyfjorden
 • Bålkos, gitar og allsong
 • Ulike idrettsaktivitetar

Me tek opp elevar frå 1.februar.
Det er lurt å søkja tidleg.

Stuietur: Interrail i Europa!

Ei aktiv og musikalsk reise utanom det vanlege!

På denne turen får du oppleva – og ta del i musikk frå eit vidt perspektiv. Me reiser grønt, med buss, båt og interrail i Europa. Det blir konsertbesøk, museum, jam, kultur og storbyliv. Det blir og rom for aktivitet og friluftsliv undervegs. Me legg detaljplanane saman på linja og skapar vår draumetur. Det beste av alt, fellesskapsfølelsen på tur – at me opplever og får nye erfaringar i lag. – At me finn tonen saman! Bli med oss på eventyr!

Film

Sjå kva me gjer på denne linja

Følg oss på instagram

@VOSSFHS