Elevinformasjon 2023-24

 

Skulestart 2023-24 er 19.august.

 

Sommerbrev med praktisk informasjon er sendt ut, samme info finner du under her.

Du finner og årsplan med detaljer for året, timeplan er frå fjoråret, enn så lenge.

 

Kortfatta skulerute skuleåret 2023 - 2024

Skulestart laurdag 19. august.

Felles opning av skuleåret for elevar kl 18.00.

Heimreisehelg 8. – 11.september.

Fredag 8.sept frå 14.30 til tysdag 12.september kl. 08.30.

Skulen vil vere open denne helga for dei som ikkje vil reise heim/ andre stader.

 

Haustferie 6. - 16. oktober. 

Haustferien startar kl. 14.00 og skulen stengjer kl. 15.00.

Skulen opnar etter ferie måndag 16.oktober kl. 17.00.

 

Haustfest laurdag 4.november

Vi ynskjer familie velkommen til ein hyggjeleg dag/ helg med oss her på Voss.

Eigen invitasjon med påmelding følgjer.

 

Joleferie 19. desember – 2. januar.

Joleferien startar kl. 12.00, og skulen stengjer kl. 15.00.

Skulen opnar tysdag 2.januar kl. 17.00.

 

Heimreisehelg 26. – 29.januar.

Fredag 26.januar frå 14.30 til tysdag 30.januar kl. 08.30.

Skulen vil vere open denne helga for dei som ikkje vil reise heim/ andre stader.

 

Vinterferie 16. februar – 26. februar.

Vinterferien startar fredag 16.februar kl. 14.30.

Skulen opnar måndag 26.februar kl. 17.00.

 

Påskeferie 22. mars – 2. april.

Skulen stenger fredag 22.mars kl. 15.00.

Skulen opnar tysdag 2.april kl.17.00.

 

Avslutningsfest med gjester torsdag 9.mai, ferdig ca. kl. 21.00.

Avreise fredag 10. mai, skulen stenger kl. 12.00.

Div info

Skulebevis og identitetskort

Skulebevis: Gjer moderasjon på reiser for studentar og vert ordna på skulen når du er komen hit.

Identitetskort: Du må i tillegg ha godkjent legitimasjon t.d. bankkort/pass/førarkort.