Elevinformasjon 2022-23

OBS!!!! Det er feil i sommerbrevet og økonomi, summen er den samme, men tabellen er feil. Det er kun ein betaling i september. Riktig tabell er her: 

 

 

Viktige datoar skuleåret 2022-23

Skulestart laurdag 27. august

 

Haustferie 7. - 17. oktober

Haustferien startar kl 14, 7 oktober

Skulen åpnar etter ferie kl 17, 17 oktober

 

Haustfest 5.november - foreldre/foresatte velkomne

 

Juleferie 19. desember – 3. januar

Juleferien startar kl 12, 19 desember

Skulen åpnar kl 17, 3 januar

 

Vinterferie 17. februar – 27. februar

Vinterferien startar kl 14, 17 februar

Skulen åpnar kl 17, 27 februar

 

Påskeferie 31. mars – 11. april

Påskeferien startar kl 14, 31 mars

Skulen åpnar kl 17, 11 april

 

Siste skoledag 13. mai

Skulen stengar kl 12

 

 

Sommarbrev med praktisk informasjon

Div info

Skulebevis og identitetskort

Skulebevis: Gjer moderasjon på reiser for studentar og vert ordna på skulen når du er komen hit.

Identitetskort: Du må i tillegg ha godkjent legitimasjon t.d. bankkort/pass/førarkort.