Prisar skuleåret 2023-24

Felles kostnadar skuleåret 2023-24

(Med atterhald om endringar)

Felles kostnadar
INNMELDINGSAVGIFT:KR 2 500,-
GRUNNBELØP:KR 101 400,-

Grunnbeløpet dekker vanleg kost og losji + fellesturar, vaskemaskin, kopiering, Adobe grunnlisens, leige av utstyr, gjeste forelesarar, skulegensar, dei fleste valfaga, festar, Årskort Voss Gondol og Resort, vindtunnellflyging i Voss Vind etc.

 

Betaling ved avbrudd

Dersom du seier frå deg plassen etter 1. august eller sluttar i skuleåret, uansett årsak, må du betala skulepengar i 6 veker frå sluttdato/oppsigelsesdato. Vi reknar dette ut frå grunnbeløpet og eventuelt påkomne linje-og fagkostnader.

Linjeprisar skuleåret 2023-24

(Med atterhald om endringar)

Linjekostnader og Studietur + Linjeaktivitet Til saman:
JazzKR 25 600,-
Idrett & FriluftslivKR 36 700,-
Musikkproduksjon ElektroniskKR 25 600,-
Film & FotoKR 25 600,-
EkstremsportKR 54 100,-
Ekstremsport LuftKR 72 600,-
DataKR 25 600,-
Data & FriluftslivKR 36 750,-
Musikk & FriluftslivKR 25 600,-

Tilleggskostnadar

(Med atterhald om endringar)

TILLEGGSKOSTNADAR
Enkelt rom+ KR 6 000,-
Glutenfri diett+ KR 500,- pr mnd
Laktosefri diett+ KR 250,- pr mnd

For andre krevjande diettar kan det tilkomme ekstra kostnad. Eigne avtaler vert gjort.

Andre tilleggskostnadar:

Andre tilleggskostnader kan vera til dømes valfag innan ekstremsport og evt. andre valfag som går ut over kostnadsramma for valfag / eiga interesse.

Andre tilleggskostnadar:

Lommepengar treng du både på Voss og på reise.

Finansiering

LÅNEKASSEN

Sidan folkehøgskule er godkjent av Statens Lånekasse gjer Lånekassen fullt lån og stipend. Ein del av lånet blir omgjort til stipend etter fullført skuleår. Her kan du sjå kor mykje du får i stipend og lån.