Om å søke skuleplass på Voss folkehøgskule

Voss Folkehøgskule får kvart år mange søknader, det kan derfor lønna seg å søkja tidleg. Vi tek inn elevar så lenge det er ledige plassar

Søk gjerne tidlig for å få plass på den linja du ynskjer aller mest. Vi er ein frilynt skule, sidan 1895. Skulen vår er utan karakterar, pensum eller eksamen.  Tidligare karakterar tel ikkje ved opptak.

 

Opptaket for skuleåret 2024-25 starta 1. februar.  Vi har ingen søknadsfrist, vi tek inn elevar så lenge det er ledige plassar.

For skoleåret 2025-26 startar opptaket 15. november og vi tek inn elevar fram til skulestart i august, eller til det er fullt. Du kan søke frå 15. oktober. 

Søknaden din vert behandla kort tid etter at vi mottek den.  Vi sender svar elektronisk. Det hender vi tek kontakt per telefon om vi har spørsmål til søknaden.

 

Tips til deg som søkar:

Din motivasjon for det faglige og sosiale tilbodet ved skulen er viktig.  Skriv gjerne litt om dette i søknaden og kvifor du har lyst til å gå på Voss Folkehøgskule.

Du kan starte hos oss sjølv om du ikkje er ferdig med videregåande skule.  Fleire søker seg til oss før/etter militæret, tek pause fra videregåande skule eller studier på universitet/høgskule. Mange kjem etter videregåande skule, før dei tek til med studier.   

 

Du kan søke halvårskurs, ta kontakt med skulen på dette.

Har du behov for spesiell oppfølging?  Vi oppmodar til at du tar kontakt tidligst mogelig for at me saman kan drøfte korleis vi tilrettelegg for eit best mogeleg år for deg.

 


Vi har ikkje opptakskrav. Desse kriteria ligg til grunn:

Du må fylle 18 år hausten du startar ved skulen. Det kan bli gjeve unntak, ta kontakt med oss.

Kapasitet på linjene.

Motivasjon for det faglige og sosiale tilbudet vårt.

Tidligare karakterar tel ikkje!

På nokre linjer må du ha noko forkunnskap som skiferdigheter, helseattest og sikkerhetsattest.

Lukke til ! Ta gjerne kontakt med oss.