Tur og natur

Turglede og naturglede, fjelltur, sykkel, bær, fiske, smalahovud, isbading, grønn livsstil

Voss er omkransa av fjell og vakker natur.
Her kan du oppleve og lære meir om naturen.

•    Turar til fots og på sykkel
•    Haust frå naturen: bær, sopp, fisk
•    Fiske med garn og med fluge
•    Svi smalehovud og lag middag til heile skulen