Trening

Trening, aktivitet, bevegelse, idrett og leik

Aktivitet ladar batteria. Våre aktive valfag kan innehalde:

•    Ballspel
•    Buldring
•    Basistrening
•    Ping-pong
•    Yoga
•    Treningslære/ lær å trene rett

Prøv og øv på ulike aktivitetar du vil bli god i!