Samfunn, filosofi og historie

Samfunn, diskusjon, berekraft, teknologi, spørsmål, filosofi, historie, båtførarprøven, brettspill

Er det ein samanheng mellom deg og andre? Kan vi leve slik at verda er ein god plass for både deg og meg? Fagtilbudet varierer utifrå lærarkrefter og elevinteresse, men her er fag vi pleier å ha:

  • Fellesskapsteknologi og framtid
  • Berekraft
  • Filosofi
  • Historie