Ekstremsport

Voss er et internasjonalt senter innan ekstremsport og vi gjer deg mulighet til å prøve fleire sportar i våre valfag.

Faga kan vera:

  • Kroppsflyging i Voss Vind (vindtunnel)
  • "Try it" -Faget gir ein smakebit av det Voss har å tilby av forskjellige ekstremsportar. Her får du utfordra seg sjølv, og flytta nokre grenser. Vi håper faget kan gje inspirasjon til å ville fortsetje med ein eller fleire sportar. Faget passar for alle, og har trygge rammar med høgt fokus på sikkerheit. Faget vil koste litt ekstra.
  • Frikøyring offpiste. Faget lærer deg å køyre ski/brett utanfor preparerte løyper. Du vil læra ulike teknikkar for skikøyring i relativt bratt lende, bruk av skredutstyr, skikøyring på ulike typar føre i alt frå puddersnø til hard skare. Faget passar for relativt erfarne skikjøyrar.Sjølvsagt med fokus på tryggleik og risikoforståing

Alle forsikringar er inkludert.

PS: Ekstra kostnader