Voss folkehøgskule vil bidra til personleg utvikling og kompetanse til vaksenlivet – og vil gje deg:

Frihet til å lære

Muligheit til å prøve

Rom til å utvikle deg 

Tid til fordjupning

 

Dette står vi for

Voss er den einaste folkehøgskulen i Noreg som er med i UNESCO sitt internasjonale skulenettverk.

UNESCO har fire mål for læring:

1. Learning to know

2. Learning til do

3. Learning to be

4. Learning to live together

Folkehøgskulane er truleg det skuleslaget som har størst moglegheit til å nå UNESCO sine læringsmål. Vi har gjort desse måla til våre.  

Vi har fokus på å lære gjennom indre motivasjon, samarbeid, livsmestring - det å bu på ein internatskule saman med 110 andre motiverte ungdomar.  

 

Våre mål: 

•    Arbeide for fellesskap i eit trygt miljø
•    Hjelpe elevane til auka sjølvinnsikt og personleg vekst 
•    Legge til rette for skapande prosessar
•    Fremje toleranse og respekt for menneske og natur
•    Førebu elevane på vaksenrolla

 

Dersom du ønskjer å vite litt meir om Voss og folkehøgskule generelt, kan du lese desse korte artiklane frå vår rektor:

Rektor si avslutningshelsing til 2017 - 2018 kullet

Korleis er det å leve og bu på vår internatskule?

Kva meinar vi "eigentleg" med folkehøgskule?

Våre tankar om lærings- og undervisningsglede

 

 SB0B2124