Ti grunner for å gå på folkehøgskule:


 1. Tid: du får tid til fordjuping og tid til å prøve ut nye fag.
 2. Personlig vekst: Du blir meir bevisst kven du er og kva du vil
 3. Sjølvstendigheit: Du blir meir sjølvstendig og ansvarsbevisst
 4. Utvikling: Du utvikler dine evner, interesser og kunnskaper
 5. Yrkesvalg: Du kan teste om evner og interesser kan bli ditt yrkesvalg
 6. Oppleving: Du får turar og tilbod du ikkje får andre stader
 7. Sosial kompetanse: Å dele rom, møte nye menneske, tilpasse seg kvarandre og finne på ting saman gjer verdifull erfaring og innsikt
 8. Vennskap og nettverk: Du kan få venner frå heile Norge og mange får venner for resten av livet
 9. Modning: Du får veiledning og praktisk erfaring til alt voksenlivet krever
10. Tilleggspoeng: Du får 2 tilleggspoeng ved opptak til høgskule eller universitet

 

 

Ti grunner for å velge nettopp Voss Folkehøgskule:


 1. Fagtilbudet – høg kvalitet og mulighet for variasjon og fordjuping, 8 linjer, 30 valfag
 2. Spennande reiserunike opplevingar
 3. God mat og gode buforhold
 4. Bredde og mangfold i elevgruppa - gjer det er lettare å få vennar, nokon som passar deg og dine interesser!
 5. Naturen og landskapet innbyr til aktivitet
 6. Vestlandets største skidestinasjon – Voss Resort – Myrkdalen.
 7. Ekstremsportens Mekka – flyplass, vindtunell, Europas kanskje beste elever for padling, rafting, stisykling etc
 8. Lett å komme til – Bergensbanen og E 16
 9. Bygda Voss er ein liten «by» med kino, kulturhus, svømmehallar, konsertar og kulturliv
10. Solide tradisjonar – fornøgde folkehøgskuleelevar sidan 1895