Studietur for Musikk

Studietur til Dei britiske øyer.

Ei musikalsk reise utanom det vanlege! På denne turen får du oppleva – og ta del i musikk frå eit vidt perspektiv.

Storbritannia står sentralt i europeisk musikkliv innafor ulike sjangrar. Fleire engelske band har til dømes vore avgjerande for utviklinga av rock og populærmusikken. I tillegg til å besøka musikkmetropolen London, vil du få ta del i eit mangfald av musikktradisjonar på rundturen gjennom Irland, Skotland og England. Du vil få utvida den musikalske horisonten din og ha fleire erfaringar å spele på seinare. 

På same måte som sjølve folkehøgskuleåret blir til når me går vegen saman, blir mykje av innhaldet på turen planlagt i fellesskap ut ifrå gitte rammer. På denne måten vert elevane delaktige i val av konsertar og andre aktivitetar, og får eit eigarforhold til turen allereie før avreise.

På turen kan du i tillegg til så mykje meir, mellom anna oppleva dette:

  • Dublin, Edinburgh, Liverpool, London.
  • Oppleva landskap og britisk natur frå toget.
  • Gå i fotspora til The Beatles i Liverpool, ”Rock`n roll tour” i London
  • Musikalar, konsertar, jam – du får oppleva ein yrande live-kultur.
  • Folkemusikk av ulike dimensjonar – dans, spel, instrument m.m.
  • Og det beste av alt, fellesskapsfølelsen på tur – at me opplever og får nye erfaringar i lag. – At me finn tonen saman!

london

gig

undergrunn