Prisar for 2019-20 ( Forbehold om endringer)

Innmeldingsavgift 2500kr

Grunnbeløp 89 000kr -dekker felleskostnader(fellesturar, vaskemaskin, kopiering, leige av utstyr, gjeste forelesarar, skulegensar, dei fleste valfaga, festar etc) og kost og losji. 

 

Linjekostnader innklusiv studieturar. 

Data, Film&Foto - 36 500kr

Musikk & Friluftsliv- 31 500kr

Idrett & Friluftsliv - 31 500kr

Ekstremsport - 60 000kr

Ekstremsport Luft - 74 500kr

Verden vi skaper - 40 000kr

 

På denne linja er studieturen valfri:

 Data & Friluftsliv - linjepris: 14 000kr

Studietur til USA og Silicon Valley 26 500kr

 

Tillegg for enkeltrom 5.500kr

Tilleggskostnader kan vere f.eks. Valfag innan ekstremsport, heiskort til valfag om du ikkje har det via linja og evt andre valfag som går ut over kostnadsramma for valfag / eiga interesse.

Dietter:
Glutenfri diett: kr. 400,- ekstra pr. måned,
Laktosefri diett: kr. 200,- ekstra pr. måned.
Vegitardiett: kr. 200,- ekstra pr. måned.
For andre krevende dietter kan det også påløpe ekstra kostnad. Egne avtaler gjøres.

 

Lommepengar treng du både på Voss og på reise.

Med atterhald om endringar, kursendringar, etc.

 

Lånekassen

Sidan folkehøgskule er godkjent av Statens Lånekasse gjer Lånekassen fullt lån og stipend. Ein del av lånet blir omgjort til stipend etter fullført skuleår.

Her kan du sjå kor masse du får i stipend og lån.

 

 

 

hoved2